ЗАПИСНИК СА  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 26.01.2024.

26.01.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ О  СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 26.01.2024.

28.12.2023.


ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 24.11.2023.

24.11.2023.


ИЗВЕШТАЈ СА ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 24.11.2023.

24.11.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ О  СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 24.11.2023.

01.11.2023.


ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 23.06.2023.

23.06.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 23.06.2023.

16.05.2023.


ИЗВЕШТАЈ СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 24.01.2023.

25.01.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 24.01.2023.

27.12.2022.


ПОЛИТИКА НАКНАДА И ВИСИНА НАКНАДА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

27.12.2022.


РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ

19.05.2022.


РЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

19.05.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 14.06.2022.

19.05.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.

14.05.2022.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 2022. ГОДИНЕ.

10.05.2022.


ИЗВЕШТАЈ СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД 07.04.2022. ГОДИНЕ.

07.04.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.

10.03.2021.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

01.07.2021.


ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 05.05.2021.

13.05.2021.


ИЗВЕШТАЈ СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

07.05.2021.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

05.05.2021.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАMA

05.05.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ  СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.

22.04.2021.


ОДЛУКА О САЗИВАЊУ  ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 05.05.2021.

12.04.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗИВАЊУ  ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 15.04.2021.

12.04.2021.


ОДЛУКА О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА  ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 15.04.2021.

05.04.2021.


ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА  ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 15.04.2021.

05.04.2021.


ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 15.04.2021.

22.03.2021.


ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД ОД 23.02.2021.

23.02.2021.


Извештај са ванредне Скупштине акционара 23.02.2021. године

23.02.2021.


ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ  СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 23.02.2021. 

29.01.2021.


ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД ОД 25.06.2020.

21.10.2020.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ОД 10.10.2019.

21.10.2020.ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА

25.06.2020.


УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019 ГОДИНУ

25.06.2020.


ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНУ

25.06.2020.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ ОД 25.06.2020.

25.06.2020.


ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 18.06.2019.

02.07.2019.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ ОД 18.06.2019. 

25.06.2019.


ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

25.06.2019.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

25.06.2019.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.

25.06.2019.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕСТАЈА И МИШЉЕЊА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

25.06.2019.


ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗА 18.06.2019.

14.05.2019.


ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

25.04.2019.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД

06.06.2018.


ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

06.06.2018.


ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ЗА 06.06.2018.

06.06.2018.


ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗАПИСНИЧАРА И ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАС

06.06.2018.


ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

06.06.2018.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

06.06.2018.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

06.06.2018.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

06.06.2018.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ЗАПИСНИКА СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

06.06.2018.


ОДЛУКА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД 01.06.2018.

01.06.2018.


ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АК

30.05.2018.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

11.05.2018.


ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

03.04.2018.


ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

27.04.2018.


ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

15.04.2018.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕСКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД

10.04.2018.


ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗА 10.04.2018.

14.03.2018.


ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ЗА 10.04.2018.

14.03.2018.


ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 30.05.2017.

16.06.2017.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

16.06.2017.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД ЗА 20

16.06.2017.


ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

16.06.2017.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД

16.06.2017.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

18.05.2017.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

05.05.2017.


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВ

29.04.2017.


ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 10.06.2016.

21.06.2016.


ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД

16.06.2016.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

16.06.2016.


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД ЗА 20

16.06.2016.


ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

16.06.2016.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНУ

09.05.2016.


ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

09.05.2016.


ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

05.05.2016.


ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ  РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

29.05.2015.


ОДЛУКА

29.05.2015.


ОДЛУКА

29.05.2015.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

05.05.2015.


Oдлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

27.04. - 28.05.2015.


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu VOJVODINA AD

24.04.2015.