ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 225/19

Дана: 10.05.2019.год

Нови Сад

 

 

Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 |

021/66-22-122 I Матични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 I Текући рачун: Ерсте банк:

340-2808-42 | АПР БД: 42220/09

 

 

 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАMA

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 10.05.2019. године до момента објављивања предметног документа.

 

 

Ред.

бр.

Објављена информација

Датум објаве

Место објаве информације

 

Интернет страница

1

Годишњи документ о објављеним информацијама

11/05/18

Интернет страница друштва

(мени вести)

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

 

www.belex.rs

11/05/18

Београдска берза и Комисија за хртије од вредности

 

 

 

2

 

Извештај са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018.

 

 

06.06.2018.

Београдска берза

и

Комисија за хртије од вредности

 

 

www.belex.rs

3

Записник са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018.

06.06.2018.

 

Интернет страница друштва

(мени вести)

 

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

4

 

Ажурирани информатор за 2018. годину

 

24.04.2019.

Београдска берза

 

 

 

 

 

www.belex.rs

 

5

 

Годишњи Извештај за 2018.годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

25.04.2019.

Интернет страница друштва

(мени вести)

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

 

www.belex.rs

22.04.2019.

 

 

 

22.04.2019.

Београдска берза

 

Комисија за хртије од вредности

 

 

 

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) и интернет страници Централног регистра ХОВ (www.crhov.rs/ ).

 

Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.

 

Нови Сад, 10.05.2019. године

 

Извршни директор

Рајић Стеван