11.05.2018.
godišnji dokument o objavljenim informacijama Vojvodina ad N

Details

03.05.2018.
poziv za skupštinu akcionara

Details

27.04.2018.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017.GODINU

Details

15.04.2018.
Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Vojvodina ad Novi S

Details

10.04.2018.
Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara vojvodina a

Details

14.03.2018.
Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 10.04.201

Details

14.03.2018.
Predlog odluka za vanrednu sednicu skupštine za 10.04.2018.

Details

16.06.2017.
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 30.05.2017.

Details

16.06.2017.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja VOJVODINA AD NOVI SAD

Details

16.06.2017.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD za 20

Details

16.06.2017.
Odluka o pokriću gubitka

Details

16.06.2017.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara VOJVODINA AD

Details

18.05.2017.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Details

05.05.2017.
Godišnji izveštaj za 2016.godinu Vojvodina AD Novi Sad

Details

29.04.2017.
Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine VOJVODINA AD NOV

Details

21.06.2016.
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 10.06.2016.

Details

16.06.2016.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara VOJVODINA AD

Details

16.06.2016.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja VOJVODINA AD NOVI SAD

Details

16.06.2016.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD za 20

Details

16.06.2016.
Odluka o pokriću gubitka

Details

14.06.2016.
god.inf.o objavljenim vestima

Details

09.05.2016.
Godišnji izveštaj za 2015.godinu

Details

09.05.2016.
poziv za skupštinu Vojvodina ad Novi Sad

Details

05.05.2016.
Записник са редовне Скупштине акционара од 28.05.2015. год.

Details

29.05.2015.
Обавештење увези са одржаном редовном Скупштином акционара о

Details

29.05.2015.
Одлука о усвајању Финансијских изврештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ

Details

29.05.2015.
Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора о

Details

05.05.2015.
Годишњи документ о бјављеним информацијама

Details

27.04.2015.
Позив акционарима за Скупштину за 28.05.2015

Details

24.04.2015.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu VOJVODINA AD

Details